Theo Bộ NN&PTNT, vựa lúa ĐBSCL hằng năm cần khoảng 800 ngàn tấn lúa giống đạt chất lượng, nhưng các HTX sản xuất, thương mại kể cả nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng chỉ đáp ứng khoảng 200-250 ngàn tấn – khoảng ¼ nhu cầu thực tiễn. Trong khi đó, Chính phủ đưa ra chỉ tiêu đến năm 2030, tỉ lệ diện tích lúa sử dụng giống cấp xác nhận phải đạt 90% trong cả nước. Để đạt được chỉ tiêu trên, cùng với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo thích chứng thị trường thì công tác chọn tạo, phổ biến, phân phối giống đến người sản xuất cần được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *