Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021 – 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 – 05 – 2021. Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (tức QH và HĐND). Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy định của pháp luật về bầu cử, để cho việc bỏ phiếu của mình được thực hiện đúng với nguyện vọng và đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *