Lắng nghe nguyện vọng cử tri, những nghị quyết ban hành đi vào cuộc sống đã giúp cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *