Với tinh thần và khí thế mới, ngày 23 tháng 5 tới, mọi cử tri sẽ phát huy tốt quyền và trách nhiệm của mình, hăng hái đi bầu cử để lựa chọn những người thực sự xứng đáng tham gia QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây là nền tảng cơ bản để đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH, đáp ứng những kỳ vọng của cử tri, và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *