XK nông sản những tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch COVID – 19 và những thách thức mới từ các thị trường xuất khẩu. Các DN kinh doanh nông sản cũng đã nỗ lực để duy trì hoạt động XK và tìm những hướng đi mới để giải quyết đầu ra cho nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *