Môn Giáo dục công dân – Cấu trúc nội dung: Củng có kiến thức, Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Giáo viên: Mai Thị Cẩm Nhung, Trường THPT Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *