Môn Vật lý. Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Quyên, trường THCS – THPT Trưng Vương, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *