Môn Lịch sử – Lịch sử Việt Nam từ năm 1973 đến năm 2000. Giáo viên: Bùi Nhật Khoa, Trung tâm GDNN – GDTX Bình Tân, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *