Nhiều năm trở lại đây, cùng chung tình trạng với các đô thị trong vùng, thành phố Vĩnh Long cũng thường xuyên ngập cục bộ do triều cường lên cao, hoặc mưa lớn kéo dài, gây khó khăn trong sinh hoạt và công việc buôn bán của người dân. Với nhiều giải pháp về công trình và phi công trình, thành phố Vĩnh Long đang từng bước khắc phục tình trạng ngập cục bộ, kết hợp với việc xây dựng nhiều công trình góp phần làm cho diện mạo thành phố thêm xanh – sạch – đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *