Triều cường con nước đầu tháng 10 âm lịch ở miền Tây Nam bộ trong đó có tỉnh Vĩnh Long đang trong những ngày đạt đỉnh. Những ngày này, người dân, chính quyền địa phương và ngành chức năng ở Vĩnh Long tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó triều cường, giảm nhẹ thiệt hại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *