Triều cường dâng cao ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đi lại. Thời gian qua, các địa phương cũng có nhiều giải pháp ứng phó như nâng cao mặt đường, đê, kè bảo vệ, ngăn nước… Tuy nhiên, hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Về lâu dài, cần giải pháp tổng thể, căn cơ để chủ động thích ứng khi đỉnh nước mỗi năm có xu hướng tăng lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *