Vĩnh Long nằm ở trung tâm của khu vực ĐBSCL, có tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp – thuỷ sản, công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ, du lịch. Tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp thu hút, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như: Phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn; Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch, bảo tồn ngành nghề truyền thống; Các khu đô thị gắn với dịch vụ, thương mại… Trong đó, chú trọng phát triển các dự án thuộc lĩnh vực du lịch và thương mại, có khả năng thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *