Cùng với sự nỗ lực tích cực của các ngành, các địa phương, và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công bước đầu cũng đã tạo được những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính. Những vấn đề còn tồn tại cần nhanh chóng được khắc phục để tạo bước đột phá mới trong cải cách hành chính, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *