Những năm gần đây, diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long ngày càng khởi sắc. Trong đó,nổi bật là hệ thống cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, sản xuất phát triển, đời sống người dân không ngừng tiến bộ.
Đây là những thành quả từ sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Vĩnh Long cùng chung sức, đồng lòng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *