Thị xã Bình Minh nằm trên tuyến hành lang kinh tế quan trọng của quốc gia với hai quốc lộ lớn đi qua, thuận lợi về phát triển kinh tế, có điều kiện để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp tập trung, hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, xứng tầm là đô thị phát triển năng động của tỉnh trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *