Với truyền thống “Tương thân, tương ái”, cứ đến dịp Tết đến các hoạt động chăm lo cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, người yếu thế luôn được các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *