Phát triển thể lực tầm vóc con người Việt Nam có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, tầm vóc và thể lực của người Việt còn nhiều hạn chế so với các nước khác trong khu vực. Do đó, đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 đang được tập trung triển khai, và đặc biệt quan tâm tới lứa tuổi học đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *