Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách lớn của Đảng và nhà nước, thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của người lao động và chủ sử dụng lao động đối với những người lao động mất việc. Thực tế cho thấy, qua hơn 10 năm thực hiện chính sách BHTN, đã giúp cho lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau khi mất việc giảm bớt khó khăn và sớm tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *