Tình trạng dịch bệnh và hạn mặn đang diễn biến hết sức phức tạp, hơn ai hết, nông dân – những người trực tiếp sản xuất ra lương thực thực phẩm, rất cần có được một môi trường an toàn để tiếp tục công việc của mình. Những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, bản thân họ cũng phải tuân thủ những quy định chung, vừa chống dịch, vừa làm việc cật lực để đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *