Ngày nay, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đang tồn tại hai hiện trạng, thứ nhất là làm ăn có liên kết chuỗi với tính ổn định cao và thứ hai là là sản xuất manh mún nhỏ lẻ, không bền vững. Thực tế đã cho thấy, liên kết theo chuỗi giá trị thì tính bền vững sẽ cao hơn, kinh tế ổn định hơn. Thế nhưng vì sao phần đông nông dân lại không ham thích vào chuỗi, mà chỉ muốn tự làm theo ý mình. Và trong bối cảnh kinh tế hiện nay, liệu sản xuất rời rạc, nhỏ lẻ có còn lý do để tiếp tục tồn tại không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *