Dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội được thực hiện, kéo theo nhiều hoạt động sản xuất, cung ứng bị gián đoạn, trong đó có chuỗi cung ứng và tiêu thụ nông sản. Để ứng phó với tình trạng này, các hoạt động kết nối trực tuyến xuất hiện ngày càng nhiều, hình thành thông lệ mới, giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *