Hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia, những năm gần đây ở Trà Vinh hình thành nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Trong đó, đa số ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tập trung phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tận dụng thế mạnh cạnh tranh. Các hoạt động hỗ trợ và ươm tạo khởi nghiệp cũng được tỉnh quan tâm và triển khai thường xuyên hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển và xây dựng doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *