Sự đa dạng cây trồng, vật nuôi là điều kiện để phát triển các mô hình khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều cá nhân có đủ kinh nghiệm, tiềm lực cũng về quê khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu tại địa phương. CSSX dầu gội thảo dược từ vỏ bưởi Năm roi, một đặc sản của TX Bình Minh, Vĩnh Long là 1 điển hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *