Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, góp phần tạo ra giá trị mới cho sản vật quê nhà, cũng là con đường lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Nhờ tích hợp các yếu tố công nghệ vào sản xuất đã giúp gia tăng giá trị cho tài nguyên bản địa, tạo ra sản phẩm có ưu thế cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển hình thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *