Tình hình dịch COVID–19 đang dần được kiểm soát. Các địa phương vùng ĐBSCL đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, vừa phòng chống dịch bệnh tốt, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, lộ trình như thế nào để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đang là vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm để sớm có thể khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *