Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cơ sở, doanh nghiệp đang chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với từng cấp độ dịch tại địa phương, bảo vệ an toàn cho người lao động…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *