Năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, xuất khẩu gạo vẫn duy trì được sản lượng, giá trị thu về đạt khoảng 3,27 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 5% so với năm 2020. Kết quả này có được là từ những nỗ lực của Chính phủ và các Bộ ngành trong việc điều hành, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động thích ứng an toàn, phục hồi sản xuất và xuất khẩu, đảm bảo chuỗi cung ứng. Trong khó khăn, không ít doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội xuất khẩu gạo vào các thị trường cao cấp, góp phần nâng cao giá trị gạo Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *