Kết quả PCI 2021 của tỉnh Vĩnh Long đã bị sụt giảm đáng kể về điểm số và thứ hạng, sau 5 năm duy trì ở nhóm đầu của cả nước. Do đó, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn trong việc khắc phục những hạn chế, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *