ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đóng góp lớn về sản lượng và giá trị của nhiều mặt hàng nông – thủy sản xuất khẩu chủ lực của quốc gia. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã định hướng và hỗ trợ phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn để nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã để thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và chế biến, góp phần hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất bền vững và nâng cao giá trị nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *