Dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, có không ít vấn đề phải được giải quyết bằng pháp luật. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để giảm thiểu rủi ro khi mà hầu hết các hợp đồng thương mại, đầu tư đều bị gián đoạn và không có đủ điều kiện hoàn thành. Tham vấn ý kiến các chuyên gia tư vấn pháp luật về kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp tìm hướng giải quyết vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *