Bên bờ hạnh phúc

EVFTA là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu – EU. Sau một năm thực thi, EVFTA đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 54,87 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với giai đoạn cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng được ưu đãi thuế quan từ Hiệp định này để gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu vào EU. Do đó, tiếp tục nâng cao năng lực đáp ứng các quy định của EVFTA để được hưởng ưu đãi thuế quan sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vào EU trước những tác động của dịch COVID – 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *