Hàng năm, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp với mục đích tiếp tục thúc đẩy tinh thần và phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng, tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh mới, sáng tạo. Đồng thời, qua đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *