Cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, ngành Ngân hàng đang ứng biến linh hoạt trong việc đưa ra các gói hỗ trợ để phần nào chia sẻ những khó khăn, giúp các doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *