Hai hành khách đặc biệt trên chuyến xe nhân ái tuần này
– Đào Thị Mai, ấp Giồng Tre Quạ, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
– Nguyễn Thị Đông, ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *