Cuộc gọi thông báo trúng thưởng, điều kiện nhận quà bất thường, rủi ro từ việc cung cấp thông tin cá nhân, chiêu trò diễn ra như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *