Vị khách hào phóng, lấy lý do mượn tài sản… nạn nhân đã sập bẫy như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *