Triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 5 năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều nội dung giải pháp thiết thực, hiệu quả qua đó khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *