Là lực lượng nồng cốt trong phát triển sản xuất kinh doanh, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang phát huy vai trò trong quá trình sản xuất và không ngừng có những cải tiến, sáng kiến đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế của tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *