Quá trình thâm canh kém bền vững sẽ gây tác động xấu đến năng suất và vị thế của hạt gạo Việt trên trường quốc tế. Đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu sản xuất nông nghiệp với phương châm “nhiều hơn từ ít hơn”. Đó là canh tác trên cơ sở ứng dụng nhiều hàm lượng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, ít tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên, phân thuốc hóa học, ít phát thải… để đạt nhiều hơn về năng suất, chất lượng, giá trị và lợi nhuận cho người nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *