Biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi con người phải tìm giải pháp thích ứng với những vấn đề mới. Từ sự thay đổi xu hướng tiêu dùng, công nghệ sản xuất cho đến thay đổi các cơ chế chính sách,… ngày nay tất cả đều hướng về canh tác thuận thiên. Trong đó, sự thay đổi phương pháp sản xuất: Chuyển từ nông pháp hóa học sang nông pháp hữu cơ làm nền tảng để hướng tới nền kinh tế nông nghiệp bền vững, có tính cạnh tranh cao… là vấn đề cấp bách hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *