Các chuyên đề, hội thảo khoa học và phim tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai. Những công trình này được thực hiện không chỉ bởi trách nhiệm mà còn bằng niềm tự hào và sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân dành cho vị lãnh đạo có nhiều cống hiến cho đất nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *