Tại Hà Nội, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp đã phối hợp với Sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam và Tổ chức nghiên cứu lúa quốc tế đã tổ chức Hội thảo triển khai Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng, xây dựng hệ thống theo dõi lúa cho Việt Nam giai đoạn 3.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *