Ngày 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cùng hơn 200 cán bộ chủ chốt, đại diện ban quản lý hợp tác xã (HTX) trong tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Quốc Trung

 

 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ ra những bất cập của nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Đó là hiện tượng được mùa rớt giá năm nào cũng xảy ra; các hộ nông dân thường xuyên thiếu vốn mặc dù đã có chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thu nhập của nông dân thấp hơn nhiều so với lao động trong công nghiệp và dịch vụ; nông nghiệp chiếm khoảng 47% lao động nhưng chỉ đóng góp 19% vào tổng sản phẩm nội địa; xuất khẩu nông sản không ổn định về giá và lượng, bị động trong tiêu thụ…

Phân tích cụ thể, chi tiết về các mâu thuẫn trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến bất cập kéo dài, người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh: “Khi nào nền sản xuất nông nghiệp nước ta còn là các hộ riêng lẻ, không liên kết với nhau, thì 10 triệu hộ nông dân vẫn mãi là 10 triệu hộ yếu thế. Giải pháp cơ bản để giải quyết các mâu thuẫn này chính là thành lập các HTX kiểu mới, theo Luật HTX năm 2012”.

Để vận động, kêu gọi người dân tham gia HTX, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phải giúp người nông dân và các xã viên hiểu được quyền lợi khi tham gia vào HTX, trong đó có quyền “được ưu tiên làm việc cho HTX và được trả công lao động theo quy định của điều lệ HTX” và quyền “hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX”.

 

Theo đó, bản thân các hộ xã viên vẫn là người sản xuất trực tiếp, sản phẩm cây, con mà họ làm ra thuộc sở hữu của họ, không phải của HTX. HTX không phủ định, thay thế kinh tế hộ, mà làm cho kinh tế hộ hiệu quả hơn, nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập của xã viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kết luận: Với Luật HTX năm 2012 và các kết quả, tấm gương HTX kiểu mới ở nhiều địa phương, nếu chúng ta đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các HTX kiểu mới và Liên hiệp HTX thì đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2016-2030…

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có 1.966 tổ hợp tác và 93 HTX. Thời gian qua, tình hình kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ hợp tác và HTX hoạt động không hiệu quả. Để cũng cố và phát triển kinh tế hợp tác, tỉnh đã tiến hành giải thể 10 HTX và 2 liên hiệp HTX, chuyển đổi 100 % HTX hiện có hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Trong giai đoạn 2017-2020, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác của tỉnh Trà Vinh là mỗi năm phát triển mới 9-10 HTX, phấn đấu có 60 % số HTX hoạt động tốt và khá, không có HTX hoạt động yếu kém.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Trà Vinh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế hợp tác kiểu mới, tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích của các HTX…

Nguồn: Ngọc Chung ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *