Thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp, thời gian qua huyện Vũng Liêm cân đối lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời tiếp tục xác định thế mạnh vùng nguyên liệu cây ăn trái, cây trồng chủ lực của tỉnh .

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *