Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 57.100 ha vườn cây ăn trái, trong đó số diện tích đang cho trái chiếm hơn 83%. Tỉnh đang kêu gọi các nhà đầu tư trong ngoài nước đầu tư vốn hoặc liên doanh thực hiện Dự án hợp tác xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái xuất khẩu tại các huyện, thị trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *