Sâu đầu đen là một trong những loại dịch hại mới có khả năng làm thiệt hại năng suất dừa đáng kể, thậm chí gây chết cây, thất thu năng suất hoàn toàn. Tại Vĩnh Long, thời gian qua cũng đã ghi nhận tại một số địa phương xuất hiện sự gây hại của sâu đầu đen. Trước thực trạng trên, ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự gây hại của đối tượng dịch hại nguy hiểm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *