Từ đầu năm đến nay, khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đạt  thấp so với kế hoạch đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình – dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, chủ đầu tư và sự đồng thuận của nhân dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *