Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo hướng thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *