Xác định HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM  nên những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm củng cố và phát  triển loại hình HTX này. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng hàng nông sản ở nhiều địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *