Chiều 15/6, UBBC tỉnh Vĩnh Long họp thông qua dự thảo NQ xác nhận tư cách ĐB HĐND tỉnh và chuẩn bị nội dung tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND  các cấp, NK 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *